Experter på Nordeuropa.

Oberoende, internationell räckvidd och fokus på medelstora bolag är ledord för flertalet finansiella rådgivare. Så även för oss. Men vad är det då som skiljer oss från mängden?

Vi är MCF Corporate Finance, en rådgivare inom M&A (förvärv, samgående och avyttringar) som med vår bas och expertis från den nordeuropeiska marknaden, ständigt arbetar med våra klienters bästa i sikte och värderar långsiktiga relationer i allt vi gör. Idag har vi kontor i Hamburg, Helsingfors, London och Stockholm. Vårt kontor i Stockholm etablerades 2016 genom en sammanslagning med Keystone Advisers.

Vi investerar tid i att förstå och respektera våra kunders intressen och önskemål. Vi grundade vår verksamhet med målet att leverera rådgivning av högsta kvalitet och säkerställa bästa möjliga affär för våra kunder. För att kunna göra just detta, tänker vi ofta utanför de klassiska ramarna. MCF strävar efter att vara en insiktsfull rådgivningspartner, bidra till hållbar tillväxt, utmana traditionella tankesätt och generera gränsöverskridande transaktioner.

Som vi brukar säga: Vi investerar i relationer.

 

D.A. Davidson MCF International.

I början av 2018 utvidgade vi vårt geografiska fotavtryck genom ett transatlantiskt partnerskap med D.A. Davidson & Co, en amerikansk investmentbank. Samarbetet är exklusivt och kommer att verka under det gemensamma varumärket D.A. Davidson MCF International.

Genom detta partnerskap kommer båda företagen att stärka sin kapacitet och främja relationsbyggandet kring transatlantiska och gränsöverskridande avyttringar och förvärv. Det exklusiva strategiska partnerskapet kommer att vara till nytta för alla våra kunder, i synnerhet Private Equity-säljare och deras portföljbolag samt större internationella företag, som söker större täckning och expertis inom transatlantiska transaktioner. Båda företagen kommer att fortsätta att arbeta som två fristående enheter, med kunder på sina respektive marknader.


Fakta.

1

firma

1 team. 1 balansräkning

4

kontor

Hamburg, Helsingfors, London, Stockholm.

25

års erfarenhet

etablerad i Hamburg 1994

50

medarbetare

13 partners. Bred sektorkompetens.

500

transaktioner

och många långsiktiga klientrelationer.

återkommande klienter
köp/sälj-transaktioner
internationella transaktioner

Våra Principer.

Vi arbetar enligt följande principer:

  1. Våra kunder är kärnan i vår verksamhet
  2. Tillit, sekretess och integritet är grundstenarna i all våra kundrelationer
  3. Laget kommer alltid före det personliga jaget
  4. För varje M&A-process sätter vi ihop en skräddarsydd projektgrupp för genomförandet
  5. Vi tänker alltid utanför ramarna för att kunna leverera bästa möjliga affär för våra kunder
  6. Vårt arbetssätt strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer till våra kunder
  7. Vi tar hand om våra anställda och stödjer deras kompetens- och karriärsutveckling

4 Kontor. 1 Team.

På alla våra kontor har vi medarbetare med både bred erfarenhet och specialistkunskap inom olika industrier. Därför kan vi garantera att alla projekt leds av en MCF-partner med rätt expertis för varje transaktionsprocess. Vårt arbete grundas alltid på tillit och diskretion. Vi värdesätter integritet och kundnöjdhet högt. Dessutom åtar vi oss aldrig uppdrag som sätter oss i en intressekonflikt.

På våra kunders begäran överser vi hela köp- och säljtransaktionen – från den initiala kontakten till dess att den sista underskriften är gjord. Inom säljuppdrag eller avknoppningar, krävs ofta både marknadsanalys och research för att kunna definiera den bästa strategin, innan potentiella köpare eller företag identifieras eller approcheras.  Vi överser hela due diligence – arbetet och de slutgiltiga kontraktsförhandlingarna. Med samma högt uppsatta kravprofil, representerar vi kunder på köpsidan genom att analysera och kontakta potentiella företag som kan vara intressanta att förvärva. Vi genomför ett grundligt förberedelsearbete för att försäkra att vi alltid framför det rätta budskapet och har den bästa förhandlingsstrategin.


Historia.

2018
D.A. Davidson MCF International

MCF och D.A. Davidson & Co ingår ett exklusivt strategiskt partnerskap och MCF Corportate Finance lägger därmed till 70 M&A rådgivare i USA.

2016
Keystone MCF Merger

Keystone Advisers, en ledande svensk corporate finance-rådgivare, går samman med MCF och etablerar Keystone MCF i Stockholm.

2013
Senior Advisers

Mark Florman, Graham Oldroyd och Richard Markus ansluter till MCF som seniora rådgivare, tillsammans med Hans Hermann Munchmeyer, som kliver av som styrelserådgivare för den rådgivande styrelsen (Advisory Council).

2005
Advisory Council

En rådgivande styrelse etableras bestående av medlemmar från den tyska och nordiska affärsvärlden. Hans Hermann Munchmeyer utsågs initial till styrelseordförande. Den rådgivande Styrelsen består idag av: Dr. Stig Gustavson, Dr. Hasso Kaempfe, Per Hornung Pederson, Prof. Dr. Klaus Rauscher and Prof. Dr. Gerhard Wegen.

2003
MCF Corporate Finance GmbH

Namnet ändras till MCF Corporate Finance GmbH. Helsingfors- och Londonkontoren etableras och de nuvarande kontorscheferna Ian Henderson och Ville Kivelä ansluter till MCF.

1994
Management Buy-Out

MBO by Hans Hermann Münchmeyer and Hans-Christoph Stadel. The company was re-branded to become Münchmeyer GmbH – Corporate Finance.

1990
Joint Venture

MCAS går samman med det nystartade Enskilda (Tyskland) GmbH, ett samarbete mellan Hans Hermann Munchmeyer och den europeiska investmentbanken Enskilda Securities Ltd, London, ett dotterbolag till SEB.

1987
Establishment

Munchmeyer Corporate Advisory Services (“MCAS”) grundas.